+31(0)6 51 23 67 76

info@jantienvanzuilen.nl

www.jantienvanzuilen.nl

KvK: 69032750

BTW: 101870504B01

 

Privacy

Cookieverklaring

 

Copyright © Jantien van Zuilen

Integratieve KinderCoaching, -Counseling en -therapie

‘Het kind weet het, kan het en doet het’

Geen enkel kind laat zomaar bepaald gedrag zien

Bewust of onbewust communiceert je kind met zijn of haar gedrag. Er kan op jongere leeftijd iets zijn gebeurd dat je kind nog niet heeft verwerkt of er is iets anders waardoor je kind bepaald gedrag vertoont. Dit gedrag kan bijvoorbeeld zijn: extreme ongehoorzaamheid, ernstige verlegenheid, faalangst, vermijding, of agressiviteit. Vaak wordt het kind op zijn of haar gedrag afgerekend en wordt het probleem alleen maar erger. Echter, achter het gedrag ligt de klacht waar het echt om gaat.

Integratieve KinderCoaching, -Counseling, -therapie

Het doel van Integratieve KinderCoaching, -Counseling en -therapie is grip te creëren en vanuit grip groei. Je kind wordt geholpen zichzelf te helpen. Afhankelijk van de zwaarte van de problematiek is coaching voldoende. Dit is bijvoorbeeld het geval bij problemen die zich voornamelijk in de buitenwereld afspelen, zoals scheiding, pesten, overlijden. Je kind leert anders om te gaan met situaties in de buitenwereld. Wanneer er innerlijke conflicten spelen bij je kind kan het met counseling geholpen worden. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij dissociatie, is therapie gewenst. Ik begeleid je kind om dat, wat naar is, op te lossen en te integreren zodat het prettige, wat achter de vervelende gevoelens zit, vrijkomt en je kind openstaat om nieuwe ervaringen te integreren in zijn of haar bestaan.

Je kind weet het, kan het en doet het

De integratieve zienswijze gaat uit van het principe: het kind weet het, kan het en doet het. De aanname dat je kind weet wat het probleem is, is gebaseerd op het innerlijk vermogen tot heling en groei waar ieder mens over beschikt. Je kind wordt begeleid in het proces naar geluk op de manier die bij jouw kind past. Je kind integreert (tijdens deze positieve verandering) nieuwe vaardigheden, gevoelens en mogelijkheden.